Friday, 13 January 2017

pittsburgh port authority

 În Canada și Statele Unite ale Americii, autoritatea portuară (mai puțin frecvent un district de port ) este o autoritate guvernamentală sau cvasi-guvernamentalăautoritate publică pentru un district cu destinație specială , de obicei , format dintr - un organ legislativ (sau mai multe organisme) să opereze porturi și alte infrastructuri de transport.
 Cele mai multe autorități portuare sunt financiar auto - susținere. În plus față de deținerea terenurilor, stabilirea taxelor, și , uneori , să perceapă taxe, districte portuare pot funcționa , de asemenea , terminale maritime, aeroporturi, căi ferate, și de irigare facilități.
 În Mexic , guvernul federal a creat șaisprezece administrații portuare în 1994-1995 numite Administración Portuaria Integral ( API ) în limba spaniolă, ca urmare aLey de Puertos din 1993. Acestea sunt organizate ca societăți cu capital variabil ( Sociedad Anónima de capital variabil sau SA de CV ), cu intenția de a crea mai multe investiții private într - un sector de stat.

No comments:

Post a Comment